close
Duyurular

2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı

kocyonder-kapak

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk-İstanbul adresinde bulunan Koç Holding A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 16.00’da aynı yerde yapılacak ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.

İlk toplantıda nisabın oluşmaması ihtimali göz önünde bulundurularak, Olağan Genel Kurulumuzun fiili toplantısı için ikinci toplantı tarihi hedeflenmiştir. Bu nedenle üyelerimizden ricamız, 16 Şubat 2018 tarihini değil, toplantı nisabının sağlanacağı kesin olan 23 Şubat 2018 Cuma gününü not etmeleri ve aynı yerde saat 16.00’da başlayacak toplantıya katılmalarıdır.

Olağan Genel Kurulumuzda Sayın üyelerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız.

Mesut Ilgım
Koç-Yönder
Yönetim Kurulu Başkanı

Tarih : 23 Şubat 2018 Cuma
Yer : Koç Holding Toplantı Salonu
Saat : 16.00 –18.00
İkram : 18.00 –19.00

 

23 ŞUBAT 2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Toplantının açılışı ve Başkanlık Divanı seçimi, (1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 Sekreter seçimi) ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık Divanının toplantı zaptını imzaya yetkili kılınması,
 1. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
 1. Yönetim Kurulu 2017 yılına ait Dernek ve İktisadi İşletmesinin mali raporlarının okunması; Bilanço,  Gelir – Gider hesaplarının görüşülmesi.
 1. 2017 yılına ait Dernek ve İktisadi İşletmesinin Denetleme Kurulu raporlarının okunması.
 1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 2017 yılına ait Dernek ve İktisadi İşletmesinin mali raporlarının, Gelir- Gider hesaplarının ayrı ayrı ibrası.
 1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
 1. 2018 yılı Dernek giriş ve yıllık aidatının belirlenmesi.
 1. 2018 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe Taslağının görüşülmesi ve oylanması, bütçe fasıllarından nakil ve yeni fasıllar için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Gayrimenkul alımı için Yönetim Kuruluna mevcut nakit varlığının %80’nini geçmemek üzere yetki verilmesi.
 1. 2018 yılı sosyal etkinlikleri hakkında bilgilendirme.
 1. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
 1. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
 1. Dilekler ve Kapanış.