close
Basın Duyuruları

80. Yıl Özel Sayısı – Tunç Uluğ : “En ileri derecede kurumsallaşan grup”

KOÇ HOLDİNG DIŞ TİCARET GRUBU ESKİ BAŞKANI TUNÇ ULUĞ:

“En ileri derecede kurumsallaşan grup”

Koç Holding Dış Ticaret Grubu eski Başkanı Tunç Uluğ, halen Koç-Yönder Başkanlığı’nı sürdürüyor.

80 yıllık süreçte, topluluğun ülke ekonomisine katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

fiüphesiz ki Sayın Vehbi Koç’un, her geçen gün daha da iyi anlaşılan üstün iş dehası, dünya görüşü, ülke sevgisi ve kurumsallaşmaya verdiği önem topluluğun bugünlere gelmesi için gerekli altyapıyı hazırlamıştır. Kuvvetli bir altyapıya sahip, Koç kültürü ile donanmış bu topluluk, kurucusunun vefatından sonra, Rahmi M. Koç ve Mustafa V. Koç’un önderliğinde, güzide bir profesyonel kadro ile, değişen dünya şartlarına ayak uydurarak grubu bugünkü iftihar ettiğimiz konumuna getirmişlerdir.

 

Koç-Yönder’in konumu ve işlevi konusunda bilgi verir misiniz?

Koç-Yönder’in tüzüğü çerçevesinde, belli konularda üyelerine eğitim programları hazırlama gibi çalışmalar yapmakta, Koç Holding İnsan Kaynakları ile işbirliği yaparak yeni üyelerimize erişmekte, Koç Yönder mensuplarına sağlık, sigorta, emeklilik konularında yardımcı olmaktayız. Üyelerimizin bilgi ve tecrübeleriyle KOBİ’lere danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyoruz. Kurumsallaşmayı yaymak üzere sanayi ve ticaret odalarında konferanslar veriyor, üniversiteler ile eğitim çalışmaları yapıyoruz.

 

Topluluğun kurumsallaşmada vardığı noktayı değerlendir misiniz?

Kurumsallaşmanın vazgeçilmez bir yaşam biçimi olduğunu Sayın Vehbi Koç çok erken bir zamanda görmüş ve ilk adımları atmıştır. Koç Holding’in kuruluşu ile kurumsallaşma çalışmaları yeniden ivme kazandı. 70’li yıllarda uzun vadeli plan ve ona dönük teşkilatlanma, topluluğun yeni vizyonlara sahip olmasını ve gerekli yapılaşmayı beraberinde getirdi. 1990’lı yıllarda değişen dünya konjonktürü, Türkiye’nin dışa açılması, topluluğun kurumsallaşmasına hız kazandırdı. 2000’li yıllara girdiğimizde hızla büyüyen Koç Grubu dünya şirketi olma yolundaki çalışmalarına paralel olarak yeniden vizyonunu tespit ederek artık bir dünya şirketi düşüncesinde yoluna devam etmektedir.Türkiye’nin en ileri derecede kurumsallaşmış grubu, Koç Topluluğu’dur. Aile meclisi ve aile anayasasını meydana getirerek aile ilişkilerinde kurumsallaştığı gibi şirketlerinin de kurumsallaşmasını tamamlamıştır.

 

Topluluk üyelerine nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?

Koç Topluluğu’nda çalışan herkesin Koç Grubu başarısı ile gurur duymasını, Koç kültürünün bir parçası olduğunu her zaman hatırlamasını, farklı ve değerli insanlar olduklarını bilmelerini, bugünün çalışanlarının yarının bir Koç-Yönder üyesi olarak birliğin ve beraberliğin kuvvetini hissetmelerini temenni ediyorum.

 

Bizden Haberler – 80. Yıl Özel Sayısı