close
danismanliklar_00_ekonomi

Karşılaştırmalı ekonomik sistemler
Ekonomik eğilimlerin ve ekonomik göstergelerin stratejik planlama açısından değeri
Para ve sermaye piyasaları
Reklam stratejileri ve dikkat edilmesi gereken noktalar