close
danismanliklar_02_kariyer

Gençlere Özel Kariyer Danışmanlığı

Koç Yönder gençlere yönelik ilgi alanları hakkında kendilerini bilinçli kılma bakımından bireysel projeler yapmaya hazır olduğunu bir kez daha tekrarlıyor.

Bu çalışma da anlaşılacağı üzere çeşitli testlere dayanarak bir kanaate ulaşılabilmektedir. Profil eğrisi bireyi 10 adet teste tabi tuttuktan sonra belirmektedir. Aşağıda bulunan açıklamadan da anlaşılacağı gibi en önemli sekiz iş dalı örnek olarak işlenmektedir. Ayrıca Yöneticilik; Uzmanlık; Yöneticilik öncesi asistanlık mesleksel konumlarına ait profillerde bu testlerle belirlenebilmektedir.

En önemli 8 iş dalı örnek olarak alınmıştır.

Satıcılık ve İlişki Kurma
Reklamcılık
Ticaret ve İşletmecilik
Eğitim
Tasarım, Geliştirme ve Yapım
Araştırma
Toplumsal Hizmetler
Zanaatkarlık
Ayrıca, bireyin İÇE-DIŞA Dönüklüğü, Duygusal yada Gerçekçiliği ve Toleranslı yada katılığı özelliklerinin belirlenmesi için yapılacak 630 soruluk kişisel test de birey hakkında iç yapısı açısından oldukça güvenilir ip uçları verebilmektedir. Zira bireyin doğal yapısının, atılacağı alanı ile de doğrudan ilişkili olduğu hususu yadsınamamaktadır. Örneğin İçe Dönük birinin Dışa Dönük olmayı gerektiren alanda bayağı zorlanacağı doğaldır.

ÖNEMLİ NOT: Bu kabil Psikolojik testleri yapmak ve yorumlamak hakkı sadece psikologlara aittir. Prof. Dr. Özcan Köknel ‘ in herhangi bir kitap okuyucusu tarafından uygulanması imkanını ve şansını yarattığı kitaplarında yayınladığı ve anahtarlarını verdiği testleri, KOGEM’ de bizzat kullanarak elde ettiği tecrübelere istinaden yapabilme şansına sahip olan üyemiz Sayın Ergun Zoga bu konu ile ilgilenecek ve gençlerin kariyer planlamasında kendileri yardımcı olacaktır.

Bir örnek vermek gerekirse, örneğin reklamcılık konusunda ilişki kurma, dil yeteneği, yaratıcılık ve beğeni gibi yetenek etmenlerinin gelişmiş olması gereklidir.

Eğer gücünüz dil yeteneğinde yatıyorsa bu etmen yaratıcılıkla birleştiğinde reklamcılıktan başka mesleklere de, örneğin gazeteciliğe veya dil öğretmenliğine uygunsunuz demektir.