close

Mali Danışmanlık

danismanliklar_09_mali

Mali Danışmanlık Hizmetleri

Özellikle vergi mevzuatındaki bilgi ve deneyimleri ile mali ve yönetim danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Bu danışmanlık hizmetleri ise, aşağıdaki mevzuat ve konuları kapsamaktadır:

Yatırım
İşletme ve Finans
Mali Mevzuat ve Buna İlişkin İşlemler
Teşvik Mevzuatı
Toplu İş Sözleşmeleri ile Sair Sözleşmelerin Mali Yönden Tetkiki
Müşterilerinin Faaliyetini Sürdürürken Karşılaşacağı Günlük Sorunlardan Danışmanın İhtisas Alanına Giren Sair Konular
Mali ve Sigorta Mevzuatına İlişkin Sirküler Hizmeti
Beyanname Tasdiki ve Kısmi Tasdik
Vergi İhtilaflarının Takibi
Vergi İadesi ve Mahsupları
Yatırım Fizibilitesi
Teşvik Takibi
Şirket Birleşmeleri
Muhasebe Organizasyonu ve Reorganizasyonu