close
danismanliklar_11_strateji

Strateji Danışmanlığı

Strateji Danışmanlığı Stratejik  Yönetim biçiminin uygulanması için verilen danışmanlıktır. Stratejik Yönetimin kilit kavramı geleceğin şekillendirilmesidir.Dolayısıyla tam olarak bilinemeyen ve net olarak görülemeyen bir gelecek için istenilen hedefe ulaşmak için bugün yapılması gerekenler yani strateji tesbitleri bir kurumun en önemli görevi ve olmazsa olmaz  önşartıdır.Stratejik Yönetim bilimsel planlama ile başlar.Bunu uzun vadeli, toplu ,stratejik planlama ve senaryo tekniklerinin tesbiti takip eder.Strateji kavramı taktik, amaç, politika,plan, program,proses,kural ve proseduür kavramlarının ahenkli bir  düzen içinde koordinasyonu ile uygulanabilir.

Stratejik Yönetimde ilk aşama strateji üretme sonra uygulama ve daha sonra yeni stratejiler öğrenme ile devam eder. Strateji üretme safhasında vizyon ve misyon oluşturma, örgütsel amaçların belirlenmesi, uzak  çevre analizi yani , ekonomik, teknolojik, sosyolojik, kültürel, demografik, politik, yasal,ekolojik çevre analizleri, yakın çevre yani sektör/endüstri,rakip,müşteri analizleri,iç çevre analizi yani yapı, kültür, değerleri, strateji politikası, görev, sorumluluk, yetki , süreç,insan kaynakları, mali kaynaklar, bilgi kaynakları, teknolojik kaynaklar, fiziksel kaynaklar, ürün, hizmet analizleri, swot analizi  yer alır.

Strateji uygulama aşamasında; belgeleme, donanım hazırlama, eğitim ve tanıtım çalışmaları yapılır.Strateji izleme safhasında da strateji izleme, değerlendirme, neden analizleri, geliştirme projeleri  üretme ve uygulamaları gerçekleştirilir.Bütün bu  basamakların  planlanması , hazırlanması ve uygulanması belirli bir eğitim düzeyi ve yöneticilik tecrübesi gerektirmektedir. Dolayısı ile  Koç Yönder şirketlerin bu ihtiyaçlarını  emekli üst düzey yöneticilerinin birikimlerini yönlendirerek karşılayacaktır