close
gkdivan2

KOÇ-YÖNDER OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Derneğimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 28 Şubat 2012 günü saat 16:00 da  Koç Holding’in Nakkaştepe’deki bina sında 77 üyemizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Genel Kurul,  Divan Başkanlığına seçilen Erdoğan Karakoyunlu’ ilan edilmiş gündeme ilaveten üyelerimizden Suat Boydaş’ın verdiği önergeyi; ““Derneğimiz, üyelerinin TTK’na göre bağımsız üye olarak hizmet vermesi konusunda aktif rol üstlenmesi” hususunu 9ncu sırada görüşülmek üzere oya sundu ve kabul edildi.

Yönetim Kurulu  Başkanı Mesut Ilgım’ın Derneğin 2011 yılı faaliyetleri hakkında bilgi vermesini takiben Yönetim Kurulu’nun Derneğin ve İktisadi İşletmesi’nin 2011 yılı faaliyet raporu okundu. 2011 yılına ait Derneğin ve İktisadi İşletmesi’nin “bilânçosu“ ve “gelir-gider tablosu” okundu. Divan Başkanı sözü edilen rapor ve hesapları müzakereye açtı. Üyelerden gelen sorulara gerekli açıklamalar yapıldı.

Müzakerelerden sonra Dernek ve iktisadi işletmenin faaliyet raporları, Mali Raporları, Denetim Kurulu Raporları onaylandı ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

2012 Yılı Dernek ve Iktisadi İşletmeye ait bütçelerin de onaylanmasını takiben Dernek üyelerinin TTK’na göre bağımsız üye olarak hizmet vermesi konusunda aktif rol üstlenmesi” konusu görüsmeye açıldı. Söz alan olmayınca, Genel Kurul  Başkanı Mesut Ilgım’ın açıklamaları çerçevesinde ve görüşü çerçevesinde oylama yaptı ve “talep halinde durumu değerlendirmeyi Yönetim Kuruluna bırakılması kabul edildi. Seçimler maddesine geçildi.

Yapılan Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine Mesut Ilgım, Davut Ökütçü, Cengiz Nayır, Ali İ. Yalçın, Bülend Ceylan, Emre Görgün Ferdin Hoyi, H. Lütfi Ensari, Sabri Akdemir, Yedek Üyeliklere  Aziz Bulgu, Olgun Altuntaş, Ahmet Nezih Olcay, Vedat Midilli, Uran Tiryakioğlu seçildiler.  Mehmet Barmanbek, Abbas Yüksel ve Füsun Akkal Bozok Denetleme Kuruluna asil, Metin Şanlı, Mansur Özgün ve  Mehmet Vodina yedek üye olarak seçildiler.

Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev bölümü yaptı. Mesut Ilgım Başkan,  Davut Ökütçü Başkan Yardımcısı, Cengiz Nayır Genel Sekreter ve Sabri Akdemir Muhasip Üye olarak seçildiler.

Genel Kurulun kapanışını takiben  verilen kokteyl esnasında üyelerimiz aralarında sohbete devam ettiler.