close

KOÇ-YÖNDER OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 21 Şubat 2012 Salı günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk-İstanbul adresinde bulunan Koç Holding A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28 Şubat 2012 Salı günü saat 16.00’da aynı yerde yapılacak ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır

İlk toplantıda nisabın oluşmaması ihtimali göz önünde bulundurularak,  Olağan Genel Kurulumuzun fiili toplantısı için ikinci toplantı tarihi hedeflenmiştir. Bu nedenle üyelerimizden ricamız, 21 Şubat 2012 tarihini değil, toplantı nisabının sağlanacağı kesin olan 28 Şubat 2012 Salı gününü not etmeleri ve aynı yerde saat 16.00’da başlayacak toplantıya katılmalarıdır.

 TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Toplantının açılışı ve Başkanlık Divanı seçimi, (1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 Sekreter seçimi) ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık Divanının toplantı zaptını imzaya yetkili kılınması,
 3. Yönetim Kurulu 2011 yılına ait Dernek ve İktisadi İşletmesinin mali raporlarının okunması; Bilanço, Gelir – Gider hesaplarının görüşülmesi.
 4. 2011 yılına ait Denetleme Kurulu raporunun okunması.
 5. Yönetim Kurulu 2011 yılına ait Dernek ve İktisadi İşletmesinin mali raporlarının, Gelir- Gider hesaplarının onaylanması,
 6. 2012 yılı dernek giriş ve yıllık aidatının belirlenmesi.
 7. 2012 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe Taslağının görüşülmesi ve oylanması, bütçe fasıllarından nakil ve yeni fasıllar için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. 2012 yılı sosyal etkinlikleri hakkında bilgilendirme.
 9. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 10. DenetlemeKuruluasil ve yedek üyelerinin  seçimi,
 11. Dilekler ve Kapanış