close
Eğitim Duyuruları

I. AB ve DİĞER HİBE FONLARINA PROJE YAZMA EĞİTİMİ

Koç-Yönder – Bahçeşehir Üniversitesi

2009 Yılı Sertifika Programları

BAŞLIYOR!

 

İlk olarak 2008 yılında dört program ile başlayan ve başarıyla gerçekleştirilen
Koç-Yönder – Bahçeşehir Üniversitesi Sertifika Programları, 2009 yılında devam ediyor.

I.
         AB ve DİĞER HİBE FONLARINA PROJE YAZMA EĞİTİMİ

12-19-26 Aralık 2009-

 09 Ocak  2010

– Cumartesi günleri yapılacak ve 4 hafta sürecek eğitimler, ders başına 2 saat, toplam 24 saat.

Kontenjanımız 25 kişi ile sınırlıdır. Eğitim yeri Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü’ dür.

1 kişi için katılım ücreti 500 TL (KDV dahil) dir.

 

AB ve DİĞER HİBE FONLARINA PROJE YAZMA EĞİTİMİ
 

Bahçeşehir Üniversitesi, Hükümet ve Liderlik Okulu ile Koç-Yönder tarafından düzenlenen AB ve Diğer Hibe Fonları Proje Yazımı Sertifika Programı’nın ilki bu sene 12-19-26 Aralık – 9 Ocak Cumartesi günleri, saat 9.30–16.30 saatleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampusu’nda gerçekleştirilecektir.

 

Programda işlenecek başlıklar; AB ve Diğer Hibe Programları, AB Hibe Sisteminin İşleyişi, Grup Çalışması, Proje Hazırlama Tekniği ve Analizi, Proje Planlaması ve Hedefler, Varsayımlar, Riskler, Başarı Göstergeleri, Doğrulama Kaynakları, Bütçe Çalışması, Başvuru Formunun Doldurulması ve Karşılaşılan Sorunlar, Proje Son Kontrol, Teslim Süreçleri ve Projenin Kabulü Sonrası Yapılacaklar şeklinde oluşturulmuştur.

 

Programın hedef kitlesi; Avrupa Birliği uyum sürecinde aday ülke olarak Türkiye’de AB projeleri ve hibelerinden yararlanmak, aynı zamanda bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen bireysel ve kurumsal karar vericilerdir.

 

Avrupa Birliğinin 2007-2013 yılları için ayırdığı fon miktarı 975 Milyar Euro’dur. Bununla birlikte; Avrupa Birliği her yıl birbirinden bağımsız 400’e yakın hibe programı yayınlamaktadır. Bu programların amacına uygun projeler yapmak ve en önemlisi bu hibe programlarından yararlanabilmek için yapılacakların genel çerçevesiyle birlikte teknik detayları sertifika programının temelini oluşturmaktadır.

 

Sertifika programı kapsamında AB hibe programlarının yazımı ve fonlanması alanında her hafta atölye çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalarda ana hedef; projelerin teorik ve mantıksal çerçevesinin öğrenilmesinden sonra bunların pratikte nasıl şekil kazanacağının içselleştirilmesidir. Atölye çalışmalarının sonunda oluşturulacak model projeler katılımcıların yakın gelecekte bireysel ve grup şeklinde yapacakları başvuruların tecrübe edilmiş ön izlenimi olacaktır.

 

Programın bir amacı da, içeriği bilinmeyen hibe başlıkları ve teknik detaylar yüzünden kabul edilemeyen başvuru sahiplerini, fonlanamayan projelerin sonlanmasını amaçlayan birey ve kurumları, bu fonlardan daha çok yararlanmak isteyen veya Avrupa Birliği’nin bu alanında bilgi ve birikim sahibi olmak isteyen katılımcıları başvurularını kabul edilecek şekle getirebilmeleri için eğitilmesidir.

 

Konunun uzmanı tarafından verilecek dersler sonucunda, AB ve diğer hibe programları konusunda etkin, kabul edilebilir projelerin sonuçlandırılması, bireysel ve kurumsal başarılı programların geliştirilmesi, AB hibe fonlarının etkili bir şekilde kullanılması eğitim programının sürdürülebilir yararları arasında düşünülmektedir.

 

 

Kayıtlarımız kontenjan ile sınırlıdır. Programımızdan  sertifika alabilmek için  programa  %75 oranında katılım mecburidir. Eğitim yeri Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampusu’dur.

 

Ödeme ve kayıt ile ilgili sorularınızı aşağıdaki kısımdan bize iletebilir ya da  aşağıda yer alan linke tıklayarak on-line  başvuruda bulunabilirsiniz.

 

 

http://www.bahcesehir.edu.tr/hukumetliderlikokulu/program/id/0502

 

***

Program hakkında bilgi ve ön kayıt için lütfen arayınız.

 

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HLO
Tel : 0212 381 01 87-89-90-91 – Faks : 0212 381 01 92

KOÇ-YÖNDER
Tel : 0212 230 95 20 – 231 25 77 – Faks : 0212 230 36 17

 

 

 
  12-19-26 Aralık2009-        09 Ocak 2010  
 
AB ve DİĞER HİBE FONLARINA PROJE YAZMA EĞİTİMİ  I
Tarih   Konu   Eğitimci
12.12.2009 / 09:30-11:30 AB ve DİĞER HİBE PROGRAMLARI DİLEK ZEYBEK
12.12.2009 / 11:45-13:45 AB HİBE SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ DİLEK ZEYBEK
12.12.2009 / 14:30-16:30 GRUP ÇALIŞMASI:  PROJE HAZIRLAMA             TEKNİĞİ ve ANALİZİ DİLEK ZEYBEK
         
19.12.2009 / 09:30-11:30 PROJE PLANLAMASI ve HEDEFLER DİLEK ZEYBEK
19.12.2009 / 11:45-13:45 VARSAYIMLAR, RİSKLER, BAŞARI      GÖSTERGELERİ, DOĞRULAMA KAYNAKLARI DİLEK ZEYBEK
19.12.2009 / 14:30-16:30 GRUP ÇALIŞMASI: MANTIKSAL ÇERÇEVE DİLEK ZEYBEK
         
26.12.2009 / 09:30-11:30 FAALİYET PLANI DİLEK ZEYBEK
26.12.2009 / 11:45-13:45 BÜTÇE DİLEK ZEYBEK
26.12..2009 / 14:30-16:30 GRUP ÇALIŞMASI: ÖRNEK PROJENİN TAMAMLANMASI DİLEK ZEYBEK
         
09.01.2010 / 09:30-11:30 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR DİLEK ZEYBEK
09.01.2010 / 11:45-13:45 PROJE  SON KONTROL, TESLİM ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ DİLEK ZEYBEK
09.01.2010 / 14:30-16:30 PROJENİN KABULÜ SONRASI YAPILACAKLAR DİLEK ZEYBEK
         
Cumartesi günleri yapılacak ve 4 hafta sürecek eğitimler,
ders başına 2 saat, toplam 24 saat.