close
Duyurular

KOÇ-YÖNDER OLAĞAN MALİ GENEL KURULU YAPILDI

genel-kurul

KOÇ-YÖNDER OLAĞAN MALİ GENEL KURULU YAPILDI

Derneğimizin 2012 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu 21 Şubat 2013 günü saat 16:00 da Koç Holding’in Nakkaştepe’deki binasında gerçekleştirildi.

Genel Kurul Divan Başkanlığına Erdoğan Karakoyunlu, Başkan Vekilliğine Sunuk Pasiner, Sekreterliğe Hüsrev Elveriş, Oy sayım memurluğuna Avni Hedili seçildiler. Ilan edilmiş olan gündeme ek yapılmasını isteyen bir önerge olmayınca saygı duruşunu takiben gündeme göre toplantıya devam edildi

Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Ilgım’ın Derneğin 2012 yılı faaliyetleri hakkında bilgi vermesini takiben Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu 2012 yılına ait Derneğin ve İktisadi İşletmesi’nin “bilânçosu“ ve “gelir-gider tablosu” ve bunlara ait Denetleme Raporları okundu. Divan Başkanı sözü edilen rapor ve hesapları müzakereye açtı. Üyelerden gelen sorulara gerekli açıklamalar yapıldı.

Müzakerelerden sonra Dernek ve iktisadi işletmenin faaliyet raporları, Mali Raporları, Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı onaylandı ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

Dernek ve Iktisadi İşletmeye ait 2013 Yılı bütçeleri de görüşülerek oy birliği ile onaylandı. Tüzük değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Madde3, 6,7 ve 23 te değişiklikler önerildiği şekliyle ve oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurulun kapanışını takiben verilen kokteyl esnasında üyelerimiz aralarında sohbete devam ettiler.