close
Basın Duyuruları

Milliyet Kobi – 5. Kobiler Ve Verimlilik Kongresi küreselleşmeyi mercek altına alıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından reel sektörün ve ülke ekonomisinin vazgeçilmez aktörleri Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (kobiler)e yönelik olarak, düzenlenen “Kobiler ve verimlilik kongreleri”nin 5.si için seçilen alt başlığı “Küresel Dinamikler ve Kobiler”.

5. Kobiler ve Verimlilik Kongresi’nden mümkün olduğunca çok kişinin yararlanabilmesi için panel ve akademik bildiri oturumlarına katılım ücretsizdir.

Kobilere yönelik finansman modelleri, devlet destekleri, kurumsallaşma, stratejik planlama ve yönetim, ihracat, yeni pazarlar, Ar-Ge, verimlilik, kümelenme uygulamaları gibi konular, 25 – 26 Kasım 2008 tarihlerinde, iki gün boyunca Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde Ana Salon’da yapılacak 7 panelde konunun uzmanları ve katılımcılarla birlikte incelenecek ve tartışılacaktır.

Kongre’nin 25 Kasım günü düzenlecenek vekobi finansmanı, Avrupa Birliği fonları ve Çerçeve Programları’nın detaylı olarak aktarılacağı “Kobinin Büyümesi Doğru Finansman Modelinden Geçiyor” başlıklı ilk panelinde; bankacılık sektörü ve banka kredileri, kredi garanti sistemi, vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinin kobilere faydaları, AB fonları ve hibelerinin ve 7.Çerçeve Programı’nın kobiler tarafından nasıl kullanılabileceği konusu aktarılacak.

Koç – Yönder tarafından içeriği oluşturulan ve düzenlenen “Kobilerde Kurumsallaşma ve Stratejik Planlama (Oturum Başkanı: Tunç Uluğ (Koç-Yönder YK Başkanı)” başlıklı ikinci panelde ise kurumsallaşma, aile anayasası, stratejik planlama, kriz yönetimi, verimlilik gibi konuların kobiler için önemi, Türkiye’de ve yurtdışında uzmanlıkları kabul görmüş yöneticiler tarafından dinleyicilere aktarılacak.

“Verimlilik Artışında Yalın Üretim” başlıklı üçüncü panelde kobilerin üretimleri sırasında nasıl daha hızlı, daha verimli ve daha düşük maliyetlerle üretim yapabilecekleri ve bu konuya yönelik devlet destekleri anlatılacak.

Kongre’nin ikinci günü olan 26 Kasım Çarşamba günü ise daha çok kobilerin dünyaya nasıl açılabilecekleri, bilinenin dışında bölge ve pazarlarda nasıl işbirliği yapabilecekleri ve büyüyen işletmelerin yaşadıkları problemler tartışılacak. Bu kapsamda oluşturulan panellerden birincisi “Küresel Network’e Girmenin Yolları (Türk Barter Paneli)” başlığı altında düzenlenecek ve e-ticaret, barter, KOSGEB ve Eşleştirme Merkezleri, stratejik ortaklık ve birleşmelerin kobilere getirecekleri kolaylıklar, yaratacağı katma değer ele alınacak.

“Kobiler İçin Yeni Bölgeler ve Pazarlar (Oturum Başkanı: J.Cefi Kamhi (DEİK Güney Asya İş Konseyi Başkanı)” başlıklı panelde ise Güney Asya, Avrasya, Afrika bölgesinde yer alan ülke pazarları hakkında detaylı bilgiler verilmesinin yanı sıra hali hazırda gündemdeki önemini koruyan Rus ve Çin pazarlarının özellikleri konuları da DEİK İş Konsey Başkanları ve TİM yöneticisi tarafından aktarılacak.

İkinci günün üçüncü panelinin konusunu birkaç yıldır ülkemizde de önemli bir konu olan ve devlet kademesinde planlamaların yapıldığı kümelenme oluşturuyor. Konuya ilişkin tecrübeler, uygulamalar ve kobilere faydaları “Kümelenme’de İspanya Örneği ve İspanya Kobileri İle İşbirliği” başlıklı panelde yurt dışından katılacak uzmanlarca anlatılacak.

Kongrenin son paneli ise “Büyüyen kobilerin Sorunları” başlığını taşıyor. Özellikle insan kaynakları ve ara eleman, üretim yeri, yerleşim ve yerel yönetimlerle ilgili olarak, büyüyen ve ölçek değiştiren işletmelerin yaşadıkları sorunlara çözüm yollarının aranacağı panelde, kobilerin günlük sorunlarına da cevap olabilecek bilgiler de verilecek.

Kongre süresince Ana Salon’da düzenlenecek panellerin yanı sıra kobiler üzerinde “sha” çalışması yapan akademisyenler tarafından hazırlanan, uygulamaya yönelik tespitleri ve reel sektör için çok önemli bilgileri içeren, Kongre Bildiri Kitabı’nda da yer alan “Akademik Bildiri Sunumları” ise yine diğer salonlarda devam edecek.

İş hayatının içinden gelen yönetici ve uzmanlarla içeriği oluşturulan ve özellikle yaşanan global finans krizinin etkisiyle kendilerini ekonomik açıdan zor bir dönemin beklediği şu günlerde, kobilerin günlük iş hayatlarında ve stratejik planlama çalışmalarında faydalanabilecekleri düşünülen konulardan oluşan, “Küresel Dinamikler ve Kobiler” alt başlıklı 5. kobiler ve Verimlilik Kongresi’nden mümkün olduğunca çok kişinin yararlanabilmesi hedefleniyor.

Ayrıntılı bilgi için: www.kobikongresi.org.tr