close
Duyurular

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

kocyonder-kapak

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Mali Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 17 Şubat 2017 Cuma günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk-İstanbul adresinde bulunan Koç Holding A.Ş.  toplantı salonunda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 24 Şubat 2017 Cuma günü saat 16.00’da aynı yerde yapılacak ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.

İlk toplantıda nisabın oluşmaması ihtimali göz önünde bulundurularak,  Olağan Mali Genel Kurulumuzun fiili toplantısı için ikinci toplantı tarihi hedeflenmiştir. Bu nedenle üyelerimizden ricamız, 17 Şubat 2017 tarihini değil, toplantı nisabının sağlanacağı kesin olan 24 Şubat 2017 Cuma gününü not etmeleri ve aynı yerde saat 16.00’da başlayacak toplantıya katılmalarıdır.

Olağan Mali Genel Kurulumuzda Sayın üyelerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir,  saygılarımızı sunarız.

Mesut Ilgım

Koç-Yönder

Yönetim Kurulu Başkanı

Tarih   : 24 Şubat 2017 Cuma
Yer      : Koç Holding Toplantı Salonu
Saat   : 16.00 –18.00
İkram : 18.00 –19.00

24 ŞUBAT 2017 OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Toplantının açılışı ve Başkanlık Divanı seçimi, (1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 Sekreter seçimi) ve saygı duruşu.
 2. Başkanlık Divanının toplantı zaptını imzaya yetkili kılınması.
 3. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması.
 4. Yönetim Kurulu 2016 yılına ait Dernek ve İktisadi İşletmesinin mali raporlarının okunması; Bilanço, Gelir – Gider hesaplarının görüşülmesi.
 5. 2016 yılına ait Denetleme Kurulu raporunun okunması.
 6. Yönetim Kurulu 2016 yılına ait Dernek ve İktisadi İşletmesinin mali raporlarının okunması, Gelir- Gider hesaplarının onaylanması.
 7. 2017 yılı dernek giriş ve yıllık aidatının belirlenmesi.
 8. 2017 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe Taslağının görüşülmesi ve oylanması, bütçe fasıllarından nakil ve yeni fasıllar için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 9. 80 yaşını idrak etmiş 5 üyeye plaket verilmesi.
 10. Dilekler
 11. Kapanış