close
Duyurular

Yeni Gecikme Zammı Ve Tecil Faiz Oranları

no thumb

YÜKSEL  YMM
Yüksel  Denetim  Danışmanlık  ve  Yeminli
Mali  Müşavirlik  Limited  Şirketi

Konu: Yeni Gecikme Zammı Ve               Sirküler T.  : 26 /10/2010
Tecil Faiz Oranları.                       Sirküler No : 2010 – 15

1. Yeni Gecikme Zammı Oranı: 1.40/ay

Bakanlar Kurulu’nun 2010/965 sayılı kararı ile (RG:19/10/2010–27734) kamu borçlarına uygulanacak olan gecikme zammı (6183 sayılı kanun md. 51), aylık 1.40’a indirilmiştir. (Eski oran 1.95 idi.) Bu konuda şu ayrıntılar verilebilir:

a) Kararın yürürlük tarihi 19.10.2010’dur.

b) Faiz uygulaması basit usulde yapılır. (Birleşik faiz uygulanmaz.)

c) Vadesi 19/10’dan önce olup, bu tarih itibariyle ödenmemiş olan kamu borçlarına da 19/10’dan itibaren yeni oran uygulanacaktır.
2. Yeni Tecil Faizi Oranı:

Seri: C, 2 sıra no.lu Tahsilat Genel Tebliğ (RG: 21.10.2010-27736) ile tecil faiz oranı (6183 sayılı Kn. Md. 48), %12/yıl olarak belirlenmiştir. (Eski oran %19 idi.) Konu ile ilgili şu ayrıntılar verilebilir:

a) Tecil faizi, kamu alacağının taksitlendirilmesi halinde uygulanan bir oran olup, basit faiz yöntemi geçerlidir.

b) Yeni oran 21/10’dan itibaren uygulanacaktır.

c) Daha önce taksitlendirilmiş alacaklar için de 21/10’dan itibaren yeni oran uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Abbas Yüksel/YMM