close
Duyurular

Yönetim Danışmanlığı Mesleki Beceri Geliştirme Semineri (YDMBGS)

Yönetim danışmanlığı grubumuzda yer alan değerli üyelerimiz,

Yönetim Danışmanları Derneği tarafından 1996 yılından bu yana yönetim danışmanlığı mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlemekte olan ve programın tanıtım ve amacını Mayıs ayında yaptığımız toplantıda da katılımcılara ilettiğimiz, Yönetim Danışmanlığı Mesleki Beceri Geliştirme Semineri (YDMBGS), Eylül 2010 ayı son haftasından itibaren başlamak üzere halen yönetim danışmanlığı yapmakta olan veya yapmayı düşünen KOÇ YÖNDER mensupları için KOÇ YÖNDER  Şişli Ofisinde güncellenmiş içeriğiyle tekrarlanacaktır.

6 tam gün süreli olan ve yönetim danışmanlığı mesleğinin esaslarını, uygulamada önem arzeden hususları detaylı şekilde ele alan bu eğitim, Yönetim Danışmanlığı mesleğine hazırlanan Yöneticiler ile mesleği icra eden ve bilgilerini güncellemek isteyenler için YDD’nin deneyimli ve CMC (Certified Management Consultant) Belgeli 4 üyesi tarafından verilmektedir.

KOÇ YÖNDER üyeleri için, geçen yıl ilk kez verilmiş olan bu toplam 6 günlük eğitim, bu defa 24 Eylül Cuma 1 gün + 1-2 Ekim Cuma ve Cumartesi 2 gün + 8-9 Ekim Cuma ve Cumartesi 2 gün ve 15 Ekim Cuma 1 gün olmak üzere 4 bölüme ayrılmış olarak verilecektir.

KOÇ YÖNDER Üyeleri için bu seminere mahsus ücret ise özel bir uygulama ile kişi başına KDV dahil 800 TL olarak tesbit edilmiştir. Eğitim malzemeleri YDD tarafından temin edilecektir.

Ücretin tamamı olan 800 TL’nin en geç 15 Eylül 2010 tarihine kadar YDD’nin daha sonra bildirilecek Banka hesabına yatırılması gerekmektedir.Eğitim bedeli için YDD tarafından katılımcılara fatura kesilmektedir.

YDMBGS içeriğine 1 günlük semineri de dahil edilmiş olup Eğitim sonrasında katılımcılara iki ayrı katılım sertifikası verilecektir. YDD Eğitim Sertifikaları eğitimlere eksiksiz, tam zamanlı katılanlara verilmektedir.

“Yönetim Danışmanlığında Etik” seminerine katılım CMC Belgelendirme Başvuru Programı’na başvuracak olan adaylardan da istenen bir ön şarttır. Söz konusu CMC (Certified Management Consultant) Belgesi  Türkiye’de ICMCI’ın akredite kuruluşu olarak sadece YDD’nin bir özel başvuru süreci sonunda vermekte olduğu Uluslararası tanınan bir Yönetim Danışmanlığı Belgesidir.

Bildiğiniz gibi yönetim danışmanları, ekonomilere daha rekabetçi ve verimli olma yönünde hizmet sağlayarak toplumun gelişimine doğrudan katkıda bulunurlar. Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerin bu hizmetlerin sürekli ve yüksek katma değerli sağlanmalarına olan gereksinimleri en üst düzeydedir.

Yönetim danışmanlarının bu beklentilere cevap verebilmeleri için en azından şu özellikleri taşımaları gerekmektedir.

• Meslek ilkelerini bilmek ve bunları ödünsüz uygulama becerisine sahip olmak
• Yönetim danışmanlığı yöntem ve metodlarını bilmek ve bunları çalışmaların katma değerini artırma yönünde kullanabilmek
• Çalışmaların bütünlüğünü sağlamak için gerekli genel iş bilgisine sahip olmak
• Hizmet alanı ile ilgili geniş ve güncel bilgi ve deneyime sahip olmak.

Yönetim danışmanlarının bu alanlarda gelişmesini sağlama amacı ile ICMCI (International Councel of Management Consultants Institutes) önderliğinde belli standartlar geliştirilmiş ve birçok ülkede yönetim danışmanlarını temsil eden kurumlar tarafından benimsenmiştir. Bu standartlara sahip danışmanlara belli inceleme, sınav ve değerlendirmelerden geçerek Certified Management Consultant, CMC ünvanını kazanma ve kullanma imkanı sağlanmıştır. Ülkemizde de bu sürecin yönetimi için 2003 yılından bu yana YDD (Yönetim Danışmanları Derneği) akredite edilerek yetkili kılınmıştır.

CMC, yönetim danışmanlarının yukarıda sayılan özelliklere sahip olmaları için hem yol gösterici hem de bu unsurlarının varlığını denetleyen uluslararası bir sertifikasyondur.

CMC,  mesleki yetkinlik ve prestij işaretidir.

CMC kimliği, ICMCI’ın temsil edildiği ülkelerde yönetim danışmanlığı hizmeti alan şirket yöneticileri için doğru yönetim danışmanını seçmede çok önemli bir niteliktir.

Bir danışmanın isminin yanında CMC harfleri görüldüğünde, o danışmanın Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) ve ICMCI tarafından tasarlanmış ve yüksek sınama standartlarında bir sertifikasyon sürecinden başarı ile geçmiş olduğu anlaşılır. Bu başarı sadece Türkiye’de değil, ICMCI şemsiyesi altındaki tüm ülkelerde de geçerlidir.

CMC, yönetim danışmanlarının bilgi ve deneyim düzeyini artırmakla kalmayıp, müşteriler arasındaki ayırt ediciliğinin sağladığı yeni iş ve deneyim fırsatları ile yönetim danışmanlığının doğru yönde gelişmesine katkıda bulunur.

Bu amaçla YDD her yıl gerek üyelerine gerekse yönetim danışmanlığı mesleğine başlamak isteyenlere 5 günlük bir YDMBG (Yönetim Danışmanlığı Mesleki Beceri Geliştirme) eğitimi ile bu programa bağlı olarak 1 günlük de bir “Yönetim Danışmanlığında Etik” eğitimi düzenlemektedir.

Bu yaklaşım, “Koç Topluluğu ‘nun kurumsal kimliğinin bir parçası olarak;
Koç Topluluğu yöneticisi olma gururu, güveni ve kültürünün oluşmasında, gelişmesinde ve hayat boyu sürmesinde; Koç Kültürü ve birikiminin Türk toplumunun ve iş aleminin hizmetine sunulmasında; Topluluk dayanışmasının artırılmasında rol ve sorumluluk üstlenir. Üyelerine mesleki, sosyal, kültürel ve sağlıkla ilgili konularda destek olur.

Bu suretle, topluluğun kurumsal kimliğine ve Türk iş alemine olumlu yönde katkıda bulunur.” şeklindeki Koç Yönder Vizyonumuz ile de tamamen örtüşmektedir.

Üstün yöneticilik deneyimlerinizin ülke yararına en etkili ve verimli kullanılabilmesine olanak sağlayacağına inandığım bu seminere katılımınızı, 2008-2010 döneminde Başkanlığını yapmış olduğum YDD’nin en iyi şekilde verdiğini bilen birisi olarak samimiyetle öneriyorum ve 2003 den bu yana CMC ünvanını taşıyan bir yönetim danışmanı olarak da durumu bilgilerinize sunuyor YDMBG seminerine katılım teyitlerinizi Danışmanlık Komitemiz adına bekliyorum.

Saygılarımla,

Lütfi H. Ensari, CMC
Koç Yönder Y. K. üyesi