Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim, bir şirketin pay sahipleri,yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ile çalışanları ve iş ilişkisinde bulunduğu diğer kurum ve kişilerle arasındaki ilişkilerin belirli ilke ve standartlarla kurallara bağlanması olarak tarif edilir.

Kurumsal Yönetimin ana ilkeleri yatırımcı haklarının korunması, ortakların adil ve eşit muamele görmesi,kamuyu aydınlatma, şeffaflık,doğrudan iyi yönetim ve yönetim kurulu görev sorumluluklarının netliği, karlı çalışma ve sermaye piyasasında yatırımcı güveninin sağlanması olarak belirlenir.

Başka bir deyişle adillik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kurumsal yönetimin ana prensipleridir.Kurumsal Yönetim, kurumun en yüksek performansı göstermesini, en karlı, en rekabetçi ve en başarılı olmasını hedefler.

Dolayısı ile Koç Yönder’deki deneyimli, pek çok şirket Yönetim Kurullarında sorumluluk almış ve başarılı olmuş üyelerin  danışmanlığında  kurumsal yönetim ilkeleri uygulanacaktır.

Diğer Danışmanlıklar