Teknoloji Seçimi

Bir şirket alt yapısı oluşturmak için içinde bulunduğumuz çağ itibariyle teknoloji altyapısının da oluşturulması gerekmektedir. Teknolojiyi doğru kullanabilmek ve çağa ayak uydurmak için teknoloji gereksinimlerinin bilinmesi ve uygulanması çok önemlidir. Teknolojinin her ortamda bulunduğu da düşünülürse bir sistemde teknolojik çalışma ortamının oluşturulması artık bir gereksinim haline gelmiştir.

Bir şirket altyapısı için gereken teknolojinin ana kullanım alanları söyle sıralanabilir;

 • Elektrik ve  Elektronik Alt Yapısı “Modern ve sağlıklı bir çalışma ortamı için kesintisiz elektrik sisteminin oluşturulması.”
 • İletişim “Hızlı iletişim için telefon santral altyapısının oluşturulması”
 • Bilgisayar Sistemi “Güvenli ve hızlı bir arşivleme sistemi için bilgisayarlı sistemin oluşturulması.”
 • NetWork  “Şirket içi bölümlerin bilgisayarlı ağ sistemiyle her an birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunabildiği sistemin oluşturulması.”
 • Internet “Profesyonel bir iş politikası izlemek isteyen bir şirketin internet bağlantısına sahip olması ve en geniş tanıtım imkanını sağlayan bir Web Sitesinin oluşturulması önemlidir.”
 • İnsanlar veya diğer şirketlerle sağlıklı bir iletişim için gerekli olan teknoloji seçiminin önemi kurumsallaşma için çok önemli olmaktadır. Teknolojiyi doğru kullanmak bir şirket için önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Bu alanda Koç Yönder olarak gerekli danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

Artık teknolojinin vazgeçilmezi olan bilgisayar ve Internetin sağladığı imkan ve kolaylıklar şirketlerin ve ilişki içinde olduğu müşterilerin işini de çok önemli derece kolaylaştırmaktadır. Bu kolaylıklar ;

 • Her an en geniş bilgi alışverişi, hızlı iletişim(E-Posta ile hızlı bilgi alışverişi ve getirisi olan haberleşme kolaylığı)
 • Maddi yönden tasarruf ve zaman kaybını önleme
 • Şirketler için ürünlerin en detaylı şekilde en az maliyetle tanıtımı
 • Aynı anda birçok müşteriye en geniş tanıtım imkanı ve müşteri kazancı
 • Global olarak şirketler arası bağlantıyı oluşturma imkanı
 • Sanal tanıtım ile tüketici davranışı hakkında bilgi edinebilme imkanı
 • E-Ticaret uygulaması ile Internet’ ten ürün satışı imkanı
 • Şirket içi bölümlerin web sitesi vasıtasıyla müşterilere duyurulması ve şirket profilinin tanıtımı kolaylığı.

Diğer Danışmanlıklar