Ortaklık Anlaşmaları

Yerli ve Yabancı Ortaklık Antlaşmaları

Günümüzde Türkiye’deki  büyük şirketlerin  ve KOBİ’ lerin en önemli ihtiyaçlarından biri sermaye birikimidir.

Yıllık üretim ve satışlarıyla yeni yatırımlar gerçekleştirecek sermayeyi sağlayamayan şirketler için alternatif çözümlerden biri yerli ve yabancı ortaklıklar kurmaktır.

Dolayısıyla  hem şirketlerin büyümesi ve verimliliklerinin artması hem de teknoloji transferinin  gerçekleşmesi açısından bu ortaklıklar yeni imkanları da beraberinde getirmektedir. Koç Yönder’in deneyimli ekipleri  bu ortaklıkların kurulması  aşamalarında, şirketlere teknik  ve hukuki açıdan üstünlük  sağlayabilecek sözleşmeler  yapılmasında danışmanlık  vereceklerdir.

Diğer Danışmanlıklar