Pazarlama

Pazarlama Politikasının Tespiti

Pazara gerek yeni bir ürün sunumunda gerekse mevcut ürünün satış grafiğinin yükseltilmesinde, pazarlama bileşenlerinin yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmazdır.

Dört ana grupta toplanan

 1. Product / Ürün
 2. Price / Fiyat
 3. Place / Dağıtım
 4. Promotion / Promosyon - Tutundurma

bu bileşenleri içerdikleri tüm unsurları ile birlikte rakip ürünlerle birebir mukayese etmeleri gerekmektedir. Bu mukayese tablosunda üstün oldukları veya zayıf oldukları unsurları belirleyerek, ürünü pazarın hangi bölümüne konumlandıracaklarına kara vermeli, bunun içinde gerekli tedbirleri almalıdırlar.

Yola çıkarken asıl olan,

 1. Tüketicinin neyi istediğinin tespitidir veya,
 2. Tüketicinin bilmediği ama ihtiyacı olduğu ürünün tespitidir.

Ürün tespitinden sonra yapılacak en önemli çalışma konumlandırma ile ilgilidir. Burada rakiplerin yapısal özellikleri çok büyük önem arz etmektedir.

 1. Uluslar arası bir firma olması,
 2. Türkiye çapında dağıtım yapan bir firma olması veya
 3. Mahalli bir üretici olması çok büyük değişiklikler arz etmekte, oyunun kurallarını tamamen değiştirmektedir. Bu husus pazarlama bileşenlerinin işin başında çok farklı tespit edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Örneğin; ürün lansmanı yapılırken uygulanacak yöntemin,

 1. Zorlama yöntemi (pull strategy) veya
 2. İnandırma yöntemi (push strategy) olacağına karar verilirken, Türk firmaların  bugüne kadar yaşadığı en büyük sorun mali kaynaklarının sınırlı olması, buna karşın uluslar arası firmaların çok güçlü mali yapılarının verdiği avantajıyla, her iki yöntemi birden uygulama alanına koymalarıdır.

Sonuç olarak, ürün seçiminde, üründen pazara gitme yerine, pazardan ürüne yönelme sistemi bugün en geçerli model haline gelmiştir.

İlk önce;

 • Bir pazar araştırması yapılması,
 • Bu verilere istinat eden bir rekabet analizi,
 • Rekabet ve firma imkanları göz önünde bulundurularak pazarlama bileşenlerinin tespiti,
 • Ortaya çıkan tabloya göre ürüne karar verilmesi gerekmektedir.
 • İstikrarlı ekonomilerde çok büyük sapmalar olmaz, çok düşük toleranslar dahilinde Pazar şartlarında değişiklikler yaşanabilir.

Ancak Türkiye gibi enflasyonu yüksek, gelişmekte olan ekonomilerde Pazar şartlarında ani ve büyük değişiklikler yaşanabilir.

Bu durumun göz önünde bulundurulması, daha esnek pazarlama politikalarının tespiti gereklidir.

Türkiye de son yıllarda yaşanan en büyük değişiklikler, pazarlama bileşenlerinden “Place / Dağıtım” ile ilgilidir

Diğer Danışmanlıklar