Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasasına Açılma

Sermaye Piyasasına açılma bir şirketin hisselerinin yeni ortak edinmek amacıyla çoğunluk hisselerine sahip ortaklar veya bizzat kendisi tarafından halka satılması demektir.

Aile şirketlerinin büyümesi  ve artan finansman ihtiyacı halka arzları zorunlu kılmaktadır.

Halka açılma sonucu halka açılma oranına ve Sermaye Piyasasına ilişkin kurallar ve şirket anasözleşmesine göre yatırımcı hakları ve yönetimin yeni ortaklar ile paylaşılması konuları belirlenmektedir.

Başarılı bir halka açılmanın önşartları arasında ;reel büyüme ve gelişme, piyasada tanınan bir firma olması ve bilinen markalarının bulunması, kurumsallaşmaya yatkın olması, kurumsal yönetime inanmış olması(ISO 9001vs), düzenli kar artışı, ilk halka açılmada fiyat avantajı sağlaması, iyi bir Borsa konjonktürünün yakalanması, ilk halka arzda hissenin desteklenmesi sayılabilir.

Koç Yönder kurumsal finansman yani halka arz konusunda danışmanlık hizmeti verirken tecrübeli üyelerinin yanı sıra, Koç Yatırım Menkul Değerler’den de gerekirse uzman   desteği sağlayacaktır.

Diğer Danışmanlıklar