Koç-Yönder Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı 28 Şubat 2023 Salı Günü Yapıldı

31 Mart 2023, Cuma
1180

Koç-Yönder’in 2023 Mali Genel Kurulu 28 Şubat 2023 Salı günü Koç Holding A.Ş. konferans salonunda yapıldı.  2022 yılı mali sonuçları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları oy birliği ile ibra edildi.

2023 yılı bütçesi, üye aidatı 500,00 TL, giriş aidatı 500,00 TL olmak üzere onaylandı.  

Koç-Yönder İktisadi İşletme hesaplarında biriken ihtiyaç fazlası nakdin Dernek hesaplarına transferine ilişkin 28.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen Koç-Yönder Genel Kurulu’nda alınan “ …iktisadi işletmenin öz kaynaklarında yer alan; 2022 yılı vergi sonrası karı olan 619.758,85 TL ile önceki dönemlerden devir eden 1.056.933,07 TL olmak üzere toplam 1.679.691,92 TL tutarındaki karın; dağıtılacak olan 1.500.000,00 TL üzerinden %10 kesilen 150.000,00 TL ve zarar mahsubu ve ayrılan  ihtiyatlardan (9.053,04+1.000,00+166.638,88) sonra toplam 1.350.000,00 TL net temettü ve bunlar ile ilgili olarak 150.000,00 TL vergi ödenmesine oy birliği ile karar verildi.”  karar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması yetkisi Yönetim Kurulu’na verildi.

Dolayısı ile Yönetim Kurulu Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanarak İktisadi İşletmenin aktifinde bulunan mevcutlardan 1.350.000,00 TL tutarındaki meblağı net kar dağıtımı olarak, 06 Nisan 2023 tarihinde Koç Yönder’in banka hesabına devredecektir.

Ayrıca Genel Kurul’da verilen önerge doğrultusunda “Türk Eğitim Vakfı’nda mevcut ve oluşturulacak depremden etkilenenlerin eğitimi için toplamda 500.000,00 TL bağış yapılmasına ve bağışın kime nasıl/ne zaman yapılacağına yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonu yapması ve duyurmasına oy birliği ile karar verildi.” alınan karar gereği konu 15 Mart 2023 tarihli gerçekleştirilen Koç-Yönder Yönetim Kurulunda görüşülerek dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonun yapılması ve üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul akabinde üyeler bir ikram eşliğinde keyifli sohbetler yapma imkanı buldular. Katılan ve görüş ve önerileri ile katkıda bulunan üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Koç-Yönder’in 2023 Mali Genel Kurulu 28 Şubat 2023 Salı günü Koç Holding A.Ş. konferans salonunda yapıldı.  2022 yılı mali sonuçları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları oy birliği ile ibra edildi.

2023 yılı bütçesi, üye aidatı 500,00 TL, giriş aidatı 500,00 TL olmak üzere onaylandı.  

Koç-Yönder İktisadi İşletme hesaplarında biriken ihtiyaç fazlası nakdin Dernek hesaplarına transferine ilişkin 28.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen Koç-Yönder Genel Kurulu’nda alınan “ …iktisadi işletmenin öz kaynaklarında yer alan; 2022 yılı vergi sonrası karı olan 619.758,85 TL ile önceki dönemlerden devir eden 1.056.933,07 TL olmak üzere toplam 1.679.691,92 TL tutarındaki karın; dağıtılacak olan 1.500.000,00 TL üzerinden %10 kesilen 150.000,00 TL ve zarar mahsubu ve ayrılan  ihtiyatlardan (9.053,04+1.000,00+166.638,88) sonra toplam 1.350.000,00 TL net temettü ve bunlar ile ilgili olarak 150.000,00 TL vergi ödenmesine oy birliği ile karar verildi.”  karar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması yetkisi Yönetim Kurulu’na verildi.

Dolayısı ile Yönetim Kurulu Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanarak İktisadi İşletmenin aktifinde bulunan mevcutlardan 1.350.000,00 TL tutarındaki meblağı net kar dağıtımı olarak, 06 Nisan 2023 tarihinde Koç Yönder’in banka hesabına devredecektir.

Ayrıca Genel Kurul’da verilen önerge doğrultusunda “Türk Eğitim Vakfı’nda mevcut ve oluşturulacak depremden etkilenenlerin eğitimi için toplamda 500.000,00 TL bağış yapılmasına ve bağışın kime nasıl/ne zaman yapılacağına yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonu yapması ve duyurmasına oy birliği ile karar verildi.” alınan karar gereği konu 15 Mart 2023 tarihli gerçekleştirilen Koç-Yönder Yönetim Kurulunda görüşülerek dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonun yapılması ve üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul akabinde üyeler bir ikram eşliğinde keyifli sohbetler yapma imkanı buldular. Katılan ve görüş ve önerileri ile katkıda bulunan üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Koç-Yönder’in 2023 Mali Genel Kurulu 28 Şubat 2023 Salı günü Koç Holding A.Ş. konferans salonunda yapıldı.  2022 yılı mali sonuçları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları oy birliği ile ibra edildi.

2023 yılı bütçesi, üye aidatı 500,00 TL, giriş aidatı 500,00 TL olmak üzere onaylandı.  

Koç-Yönder İktisadi İşletme hesaplarında biriken ihtiyaç fazlası nakdin Dernek hesaplarına transferine ilişkin 28.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen Koç-Yönder Genel Kurulu’nda alınan “ …iktisadi işletmenin öz kaynaklarında yer alan; 2022 yılı vergi sonrası karı olan 619.758,85 TL ile önceki dönemlerden devir eden 1.056.933,07 TL olmak üzere toplam 1.679.691,92 TL tutarındaki karın; dağıtılacak olan 1.500.000,00 TL üzerinden %10 kesilen 150.000,00 TL ve zarar mahsubu ve ayrılan  ihtiyatlardan (9.053,04+1.000,00+166.638,88) sonra toplam 1.350.000,00 TL net temettü ve bunlar ile ilgili olarak 150.000,00 TL vergi ödenmesine oy birliği ile karar verildi.”  karar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması yetkisi Yönetim Kurulu’na verildi.

Dolayısı ile Yönetim Kurulu Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanarak İktisadi İşletmenin aktifinde bulunan mevcutlardan 1.350.000,00 TL tutarındaki meblağı net kar dağıtımı olarak, 06 Nisan 2023 tarihinde Koç Yönder’in banka hesabına devredecektir.

Ayrıca Genel Kurul’da verilen önerge doğrultusunda “Türk Eğitim Vakfı’nda mevcut ve oluşturulacak depremden etkilenenlerin eğitimi için toplamda 500.000,00 TL bağış yapılmasına ve bağışın kime nasıl/ne zaman yapılacağına yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonu yapması ve duyurmasına oy birliği ile karar verildi.” alınan karar gereği konu 15 Mart 2023 tarihli gerçekleştirilen Koç-Yönder Yönetim Kurulunda görüşülerek dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonun yapılması ve üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul akabinde üyeler bir ikram eşliğinde keyifli sohbetler yapma imkanı buldular. Katılan ve görüş ve önerileri ile katkıda bulunan üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Koç-Yönder’in 2023 Mali Genel Kurulu 28 Şubat 2023 Salı günü Koç Holding A.Ş. konferans salonunda yapıldı.  2022 yılı mali sonuçları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları oy birliği ile ibra edildi.

2023 yılı bütçesi, üye aidatı 500,00 TL, giriş aidatı 500,00 TL olmak üzere onaylandı.  

Koç-Yönder İktisadi İşletme hesaplarında biriken ihtiyaç fazlası nakdin Dernek hesaplarına transferine ilişkin 28.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen Koç-Yönder Genel Kurulu’nda alınan “ …iktisadi işletmenin öz kaynaklarında yer alan; 2022 yılı vergi sonrası karı olan 619.758,85 TL ile önceki dönemlerden devir eden 1.056.933,07 TL olmak üzere toplam 1.679.691,92 TL tutarındaki karın; dağıtılacak olan 1.500.000,00 TL üzerinden %10 kesilen 150.000,00 TL ve zarar mahsubu ve ayrılan  ihtiyatlardan (9.053,04+1.000,00+166.638,88) sonra toplam 1.350.000,00 TL net temettü ve bunlar ile ilgili olarak 150.000,00 TL vergi ödenmesine oy birliği ile karar verildi.”  karar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması yetkisi Yönetim Kurulu’na verildi.

Dolayısı ile Yönetim Kurulu Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanarak İktisadi İşletmenin aktifinde bulunan mevcutlardan 1.350.000,00 TL tutarındaki meblağı net kar dağıtımı olarak, 06 Nisan 2023 tarihinde Koç Yönder’in banka hesabına devredecektir.

Ayrıca Genel Kurul’da verilen önerge doğrultusunda “Türk Eğitim Vakfı’nda mevcut ve oluşturulacak depremden etkilenenlerin eğitimi için toplamda 500.000,00 TL bağış yapılmasına ve bağışın kime nasıl/ne zaman yapılacağına yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonu yapması ve duyurmasına oy birliği ile karar verildi.” alınan karar gereği konu 15 Mart 2023 tarihli gerçekleştirilen Koç-Yönder Yönetim Kurulunda görüşülerek dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonun yapılması ve üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul akabinde üyeler bir ikram eşliğinde keyifli sohbetler yapma imkanı buldular. Katılan ve görüş ve önerileri ile katkıda bulunan üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Koç-Yönder’in 2023 Mali Genel Kurulu 28 Şubat 2023 Salı günü Koç Holding A.Ş. konferans salonunda yapıldı.  2022 yılı mali sonuçları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları oy birliği ile ibra edildi.

2023 yılı bütçesi, üye aidatı 500,00 TL, giriş aidatı 500,00 TL olmak üzere onaylandı.  

Koç-Yönder İktisadi İşletme hesaplarında biriken ihtiyaç fazlası nakdin Dernek hesaplarına transferine ilişkin 28.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen Koç-Yönder Genel Kurulu’nda alınan “ …iktisadi işletmenin öz kaynaklarında yer alan; 2022 yılı vergi sonrası karı olan 619.758,85 TL ile önceki dönemlerden devir eden 1.056.933,07 TL olmak üzere toplam 1.679.691,92 TL tutarındaki karın; dağıtılacak olan 1.500.000,00 TL üzerinden %10 kesilen 150.000,00 TL ve zarar mahsubu ve ayrılan  ihtiyatlardan (9.053,04+1.000,00+166.638,88) sonra toplam 1.350.000,00 TL net temettü ve bunlar ile ilgili olarak 150.000,00 TL vergi ödenmesine oy birliği ile karar verildi.”  karar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması yetkisi Yönetim Kurulu’na verildi.

Dolayısı ile Yönetim Kurulu Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanarak İktisadi İşletmenin aktifinde bulunan mevcutlardan 1.350.000,00 TL tutarındaki meblağı net kar dağıtımı olarak, 06 Nisan 2023 tarihinde Koç Yönder’in banka hesabına devredecektir.

Ayrıca Genel Kurul’da verilen önerge doğrultusunda “Türk Eğitim Vakfı’nda mevcut ve oluşturulacak depremden etkilenenlerin eğitimi için toplamda 500.000,00 TL bağış yapılmasına ve bağışın kime nasıl/ne zaman yapılacağına yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonu yapması ve duyurmasına oy birliği ile karar verildi.” alınan karar gereği konu 15 Mart 2023 tarihli gerçekleştirilen Koç-Yönder Yönetim Kurulunda görüşülerek dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonun yapılması ve üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul akabinde üyeler bir ikram eşliğinde keyifli sohbetler yapma imkanı buldular. Katılan ve görüş ve önerileri ile katkıda bulunan üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Koç-Yönder’in 2023 Mali Genel Kurulu 28 Şubat 2023 Salı günü Koç Holding A.Ş. konferans salonunda yapıldı.  2022 yılı mali sonuçları, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları oy birliği ile ibra edildi.

2023 yılı bütçesi, üye aidatı 500,00 TL, giriş aidatı 500,00 TL olmak üzere onaylandı.  

Koç-Yönder İktisadi İşletme hesaplarında biriken ihtiyaç fazlası nakdin Dernek hesaplarına transferine ilişkin 28.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen Koç-Yönder Genel Kurulu’nda alınan “ …iktisadi işletmenin öz kaynaklarında yer alan; 2022 yılı vergi sonrası karı olan 619.758,85 TL ile önceki dönemlerden devir eden 1.056.933,07 TL olmak üzere toplam 1.679.691,92 TL tutarındaki karın; dağıtılacak olan 1.500.000,00 TL üzerinden %10 kesilen 150.000,00 TL ve zarar mahsubu ve ayrılan  ihtiyatlardan (9.053,04+1.000,00+166.638,88) sonra toplam 1.350.000,00 TL net temettü ve bunlar ile ilgili olarak 150.000,00 TL vergi ödenmesine oy birliği ile karar verildi.”  karar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması yetkisi Yönetim Kurulu’na verildi.

Dolayısı ile Yönetim Kurulu Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanarak İktisadi İşletmenin aktifinde bulunan mevcutlardan 1.350.000,00 TL tutarındaki meblağı net kar dağıtımı olarak, 06 Nisan 2023 tarihinde Koç Yönder’in banka hesabına devredecektir.

Ayrıca Genel Kurul’da verilen önerge doğrultusunda “Türk Eğitim Vakfı’nda mevcut ve oluşturulacak depremden etkilenenlerin eğitimi için toplamda 500.000,00 TL bağış yapılmasına ve bağışın kime nasıl/ne zaman yapılacağına yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonu yapması ve duyurmasına oy birliği ile karar verildi.” alınan karar gereği konu 15 Mart 2023 tarihli gerçekleştirilen Koç-Yönder Yönetim Kurulunda görüşülerek dernek üyelerinin de bu fona arzu ettikleri takdirde katkıda bulunabilmeleri için gerekli organizasyonun yapılması ve üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul akabinde üyeler bir ikram eşliğinde keyifli sohbetler yapma imkanı buldular. Katılan ve görüş ve önerileri ile katkıda bulunan üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Fotograf / Video Galerisi

Diğer Haberler